Succes met Europa!

Subsidieprogramma’s voor
decentrale overheden 2021-2027

donderdag 24 juni 2021

De nieuwe Europese Meerjarenbegroting 2021-2027 is begin dit jaar in werking getreden. De begroting behelst een bedrag van in totaal meer dan 1100 miljard euro. Zo’n tien miljard daarvan zal toegewezen worden aan Nederlandse projecten. In Brussel worden momenteel de nieuwe Europese programma’s uitgewerkt, op grond waarvan overheden aanspraak kunnen maken op dat geld. Er zijn vele verschillende subsidies beschikbaar voor een veelheid aan thema’s. De Meerjarenbegroting richt zich minder dan voorheen op traditionele posten als landbouw en regionale subsidies, en meer op specifieke thema’s als klimaat, digitalisering, arbeid, duurzaamheid en mobiliteit. Dat betekent voor u als bestuurder en ambtenaar meer kans op financiële ondersteuning van Europa voor uw lokale en regionale innovatieve projecten. Juist nu is het moment om te bekijken of uw projecten in aanmerking komen voor een deel van de miljarden die vanuit de Europese subsidieprogramma’s naar Nederland gaan.

Hoe komt u erachter welke Europese subsidieprogramma’s er zijn? Waar moet uw project aan voldoen om in aanmerking te komen voor Europese financiering? Gaat u voor één project of twee tegelijk en met welke samenwerkingspartners? Wie is uw contactpersoon in Brussel en welke ondersteuning kunt u daarbij krijgen?

Tijdens het info-event Succes met Europa! op donderdag 24 juni 2021 zullen vertegenwoordigers van de Europese Unie, verantwoordelijken voor de verdeling van de Europese subsidiebudgetten, Europese bestuurders en andere Europa-deskundigen u hierop de eerste antwoorden geven en informeren over mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen. U krijgt adviezen en tips en maakt kennis met succesvolle Nederlandse projecten uit verschillende regio’s, op het gebied van belangrijke Europese thema’s zoals duurzaamheid, smart cities, mobiliteit, klimaat en arbeidsmarkt.

Het info-event Succes met Europa! is een online event. Afhankelijk van de dan geldende regels wordt gekeken of behalve de sprekers een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn.

Sprekers

Hieronder vind u een overzicht van de sprekers:

Diederik Samsom

Vera Tax

Tom Berendsen

Ellen Nauta

Ron Kervezee

Gert-Jan Koopman

Roel Massink

Pieter Bonnema

Guus Ogink

Ronald Jorna

Nanny Bressers

Donatello Piras

Aanmelden

Meld u hier aan voor het info-event ‘Succes met Europa’


Binnenlands Bestuur en iBestuur organiseren dit congres in samenwerking met de volgende partners: