Masterclasses

Europa stelt de komende zeven jaar miljarden beschikbaar voor thema’s als energietransitie, mobiliteit en de economie. Maar hoe kun je als Nederlandse decentrale overheid nu gebruik van maken van deze gelden voor regionale projecten? Waar moet je beginnen? Waar moet je project aan voldoen en hoe maak je dit project Europa-proof? Hoe bereik je de juiste mensen in Brussel en hoe krijg je de eigen organisatie mee in het Europese avontuur?

In een spot-on masterclass krijg je alle handvatten om te starten met een Europees traject voor een concreet plan of idee dat nu leeft binnen jouw provincie, gemeente of waterschap. Ervaringsdeskundigen vanuit gemeenten, provincies en waterschappen delen hun ‘’lessons learned’’, subsidie-experts leggen uit wat er allemaal komt kijken bij een Europees subsidieproject en geven inzicht in de subsidieprogramma’s die matchen met de verschillende Europese hoofdthema’s. Ook schuiven er medewerkers aan van de Europese Commissie die precies kunnen vertellen wanneer een project kans maakt in Brussel en hoe je jezelf als gemeente, provincie of waterschap in de kijker speelt.

Thema’s die we tijdens de masterclasses behandelen en tijdens het online event aanstippen zijn:
  • Klimaatadaptatie
  • Duurzaamheid en mobiliteit
  • Digitalisering en Smart Cities
  • Regionale economie en arbeidsmarkt
  • Energietransitie en circulaire economie
  • Regionale economie en arbeidsmarkt
Hieronder de data en projecten van de masterclassreeks:

16 september 2021 – Energietransitie en circulaire economie

Binnen deze masterclass komen Europese programma’s voor projecten rond de volgende thema’s aan bod:
Energietransitie: denk aan de slimme uitrol van innovatietechnieken, aardgasvrije wijken, duurzame opwek en energieneutraal wonen.
Circulaire economie: hier gaat het om projecten op het gebied van regionale grondstoffen strategie, circulair opdrachtgeversschap, circulaire hubs, smart cities, circulair inkopen en biobased economy.

Toelichting op EU-programma’s per thema (accenten – wat vindt Brussel belangrijk, voor welke sub-thema’s komt geld beschikbaar binnen EU-programma’s voor de decentrale overheden), delen van ervaringsverhalen vanuit gemeenten, provincies en waterschappen.

Project: IRIS – Gemeente Utrecht. H2020 Smart Cities

In het IRIS-project werken zeven Europese steden samen om van stedelijke gebieden gezonde, betaalbare en fijne plekken te maken. Het project draait om de integratie en opschaling van oplossingen voor de verduurzaming van energie en mobiliteit op wijkniveau, met in

23 september 2021 – Klimaatadaptatie

Binnen deze masterclass Europese subsidies voor projecten rond de volgende thema’s behandeld:
Klimaatbestendige gemeenten, leefomgeving, water en hitte robuust inrichten, voorkomen van hittestress, energiezuinig bouwen.

Toelichting op EU-programma’s per thema (accenten – wat vindt Brussel belangrijk, voor welke sub-thema’s komt geld beschikbaar binnen EU-programma’s voor de decentrale overheden), delen van ervaringsverhalen vanuit gemeenten, provincies en waterschappen.

Project: AddMire – Provincie Overijssel

Werken aan duurzaam herstel van het hoogveen in Engbertsdijksvenen. Met het klimaat als medewinnaar.

30 september 2021 -Duurzame en slimme mobiliteit

Binnen deze masterclass worden Europese subsidies en projectkansen voor onder meer volgende thema’s op het gebied van mobiliteit behandeld: het slimmer benutten van vervoersmiddelen (modaliteiten), duurzame mobiliteit, innovatieve vormen van verkeersreductie, living lab en nieuwe mobiliteitsconcepten.

Toelichting op EU-programma’s per thema (accenten – wat vindt Brussel belangrijk, voor welke sub-thema’s komt geld beschikbaar binnen EU-programma’s voor de decentrale overheden), delen van ervaringsverhalen vanuit gemeenten, provincies en waterschappen.

Project: ITS – Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel is lead beneficiary in een Europees consortium met 9 andere partijen waarin wordt gewerkt aan implementaties op het gebied van fietsen en zogeheten ‘intelligent transport systems’ (ITS).

7 oktober 2021 – Digitalisering en Smart City

Binnen deze masterclass komen Europese subsidieprogramma’s voor de volgende thema’s aan bod:

digitale inclusiviteit, de inzet van kunstmatige intelligentie en automatisering van besluitvorming, ‘smart charging’ binnen de stad, changing mobilisation behaviour, creating zero emission corridors, smart society, inzet van nieuwe technologieën en de nieuwe mogelijkheden van data-analyses voor de aanpak van vele grote maatschappelijk opgaves.

Toelichting op EU-programma’s per thema (accenten – wat vindt Brussel belangrijk, voor welke sub-thema’s komt geld beschikbaar binnen EU-programma’s voor de decentrale overheden), delen van ervaringsverhalen vanuit gemeenten, provincies en waterschappen.

Project: WESH – Gemeente Heerlen

Een digitaal platform waarop burgers gemeenschapsdiensttaken kunnen uitvoeren. Door deze taken uit te voeren, verdienen ze credits die kunnen worden uitgegeven bij winkels en bars in de stad.

14 oktober 2021 – Regionale arbeidsmarkt en economie

Binnen deze masterclass gaat het over Europese subsidiemogelijkheden voor projecten op het gebied van een actieve arbeidsmarkt, jeugdwerkgelegenheid, sociale inclusie en armoedebestrijding.

Toelichting op EU-programma’s per thema (accenten – wat vindt Brussel belangrijk, voor welke sub-thema’s komt geld beschikbaar binnen EU-programma’s voor de decentrale overheden), delen van ervaringsverhalen vanuit gemeenten, provincies en waterschappen.

Project: ESF Actieve Inclusie

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid, gericht op het vergroten van hun kans op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Wilt u deelnemen aan één of meerdere masterclasses?

Sprekers

Ron Kervezee

Roel Massink

Pieter Bonnema

Guus Ogink

Ronald Jorna

Nanny Bressers


Binnenlands Bestuur en iBestuur organiseren dit congres in samenwerking met de volgende partners: