Masterclasses

Hier vindt u de inhoudelijke omschrijvingen van de masterclasses. Alle masterclasses hebben dezelfde programmastructuur. Die vindt u hier.

16 september 2021
Energietransitie en circulaire economie

Energietransitie
slimme uitrol van innovatietechnieken die de energietransitie versnellen, aardgasvrije wijken, duurzame opwek en energieneutraal wonen.

Circulaire economie
regionale grondstoffen strategie, circulair opdrachtgeversschap, circulaire hubs, ontstaan van ‘smart cities die veel efficiënter met grondstoffen en energie omgaan; circulair inkopen en biobased economy.

Project: IRIS – Gemeente Utrecht. H2020 Smart Cities
In het IRIS-project werken zeven Europese steden samen om van stedelijke gebieden gezonde, betaalbare en fijne plekken te maken. Het project draait om de integratie en opschaling van oplossingen voor de verduurzaming van energie en mobiliteit op wijkniveau.

23 september 2021
Duurzame en slimme mobiliteit

Alle vervoersmiddelen (modaliteiten) slimmer benutten, innovatieve vormen van verkeersreductie, living lab en nieuwe mobiliteitsconcepten.

Project: ITs – Provincie Overijssel
De Provincie Overijssel is lead beneficiary in een Europees consortium met 9 andere partijen waarin wordt gewerkt aan implementaties op het gebied van fietsen en zogeheten ‘intelligent transport systems’ (ITS).

30 september 2021
Klimaatadaptatie

Klimaatbestendige gemeenten, leefomgeving, water en hitte robuust inrichten, voorkomen van hittestress, energiezuinig bouwen.

Project: AddMire – Provincie Overijssel
Werken aan duurzaam herstel van het hoogveen in Engbertsdijksvenen. Met het klimaat als medewinnaar.

7 oktober 2021
Digitalisering en Smart City

Digitale inclusiviteit, inzet van kunstmatige intelligentie en automatisering van besluitvorming, ‘smart charging’ binnen de stad, changing mobilisation behaviour, creating zero emission corridors, smart society, inzet van nieuwe technologieën en de nieuwe mogelijkheden van data-analyses voor de aanpak van vele grote maatschappelijk opgaves (bijvoorbeeld op terrein van gezondheidszorg).

Project: WESH – Gemeente Heerlen
Een digitaal platform waarop burgers gemeenschapsdiensttaken kunnen uitvoeren. Door deze taken uit te voeren, verdienen ze credits die kunnen worden uitgegeven bij winkels en bars in de stad.

14 oktober 2021
Regionale arbeidsmarkt en economie

Actieve arbeidsmarktbeleid, zelfstandig ondernemerschap, arbeidsmarktinstellingen, actief en gezond ouder worden, jeugdwerkgelegenheid, sociale inclusie, armoedebestrijding, mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Project: ESF – Gemeente Alkmaar
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid, gericht op het vergroten van hun kans op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Wilt u deelnemen aan één of meerdere masterclasses?


Binnenlands Bestuur en iBestuur organiseren dit congres in samenwerking met de volgende partners: