Beleid en organisatie

Plenaire sessie

Besturen is ibesturen, maar wat vraag dat van de bestuurder – hoe zet die informatietechnologie op de bestuurlijke agenda? Hoe koppelt die ICT aan de strategische doelen van de organisatie? Hoe vormen de bestuurder en de ambtelijke leiding de perfecte tandem?

Sprekers:
Nathan Ducastel (directeur VNG Beleid Informatiesamenleving en directeur VNG Realisatie)
Nienke Weegink (directeur en CIO ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Cokky Hilhorst leidt het onderlinge gesprek.

Deelsessie:

Informatietechnologie en de bestuurlijke-ambtelijke tandem.
Prachtig en noodzakelijk al die bestuurlijke ambities over de ontwikkeling van de gemeente, de openbare ruimte en het bedrijfsleven. Maar hoe krijg je als professional nu bestuurlijke aandacht voor het feit dat ontwikkeling op informatietechnologie noodzakelijk is om de ambities te verwezenlijken? En hoe richt je je ambtelijke organisatie in om die ambities waar te maken?

Giovanni Wouters, gemeentesecretaris bij de gemeente Gemert-Bakel, gaat in deze deelsessie in op de bestuurlijke-ambtelijke tandem die moet ontstaan. Wat is er voor nodig en welke valkuilen zijn er? Mathijs van Niel, programmanager Datagedreven Werken bij de gemeente Tilburg, en Martijn van Engelen, partner Digitale Transformatie bij BMC, gaan verder in gesprek over hoe dit in de praktijk handen en voeten krijgt.