Uitvoering

Hoe zijn de ambities te vertalen naar de planning en de uitvoering? En er moet een goede samenwerking zijn met marktpartijen – hoe is dat te bewerkstelligen?

Sprekers: Martiene Branderhorst (algemeen directeur Den Haag, lid Raad voor het Openbaar Bestuur), Nathalie van Berkel (UWV)

 

Deelsessies: <deze informatie volgt z.s.m.>