Het programma

Hieronder vindt u de programma-indeling die bij elke masterclass gebruikt zal worden.

  • Medewerkers van de Europese Commissie die precies kunnen vertellen wanneer een project kans maakt in Brussel en hoe u uzelf als gemeente, provincie of waterschap in de kijker speelt.
  • DG lid geeft een toelichting op EU-beleid. Wat zijn de meest kansrijke onderwerpen voor subsidies? Welke type projecten zoekt de Europese Commissie? Wat maakt een project sterk? Geen algemeen verhaal, maar gericht op het thema.
  • Waaraan werkt de EU: belangrijke beleidsstrategieën en -doelen voor de 2021-2027 subsidieperiode?
  • Structuur van Europese subsidies (structuurfondsen, thematische fondsen).
  • Overzicht van meest gebruikte EU-subsidiemogelijkheden en hun belangrijkste kenmerken en voorwaarden.

Projectmanagers delen hun ‘’lessons learned’’ over het aanvragen en managen van EU project. Deelnemers stellen vragen.

Op basis van de ideeën die er bij de deelnemers zijn onderstaande punten doorlopen. Aan de slag met uw ideeën.

  •  Wanneer is het een EU project en wat maakt een goed EU project?
  • Van idee naar aanvraag: stappen om te komen tot een kwalitatief goede aanvraag
  • Consortiumopbouw in lijn met het subsidieprogramma/ Allianties smeden en eerste stappen naar toekomstige consortia
  • Hoe zorg ik voor draagvlak? Hoe neem ik de organisatie mee?
  • De lobby: Reageren en Initiëren

Binnenlands Bestuur en iBestuur organiseren dit congres in samenwerking met de volgende partners: