Starten met Europese subsidies (Vindsubsidies)

Op basis van de ideeën die er bij de deelnemers zijn onderstaande punten doorlopen. Aan de slag met uw ideeën.

  •  Wanneer is het een EU project en wat maakt een goed EU project?
  • Van idee naar aanvraag: stappen om te komen tot een kwalitatief goede aanvraag
  • Consortiumopbouw in lijn met het subsidieprogramma/ Allianties smeden en eerste stappen naar toekomstige consortia
  • Hoe zorg ik voor draagvlak? Hoe neem ik de organisatie mee?
  • De lobby: Reageren en Initiëren